Kantitatif Araştırma;

 

Katılımcıların düşünce, eğilim ve tutum, davranışlarının standardize edilmiş ve yapılandırılmış bir şekilde sorulması veya gözlenmesidir. Görüşme ya da gözlem formlarının yapılandırılmasının temel nedeni formların geniş bir katılımcı grubuna uygulanması ve analiz edilme olanağının elde edilmesidir.

 

Kantitatif Araştırma kapsamında, Müşteri Memnuniyeti & Sadakati, Tüketici Kullanım & Tutum Davranışları, Müşteri Segmentasyonu, Marka Konumlandırma, Marka Algı ve İtibar, Gizli Müşteri, Reklam Değerlendirme, Ürün ve Konsept Değerlendirme araştırmaları PRAGMA’nın tecrübeli ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Kalitatif Araştırma;

 

Pazarlama araştırma sürecinin tamamında, odak grup, derinlemesine görüşme gibi tekniklerle az sayıda örneklemden alınan veriler yardımıyla temel fikir, düşünce veya yaklaşım oluşturma amacıyla yapılan bir “Keşifsel Araştırma” türüdür. Araştırma kapsamına konu olan marka, ürün, konsept, hizmet gibi hususlar hakkında hedef kitlenin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını derinlemesine anlaşılması amaçlanmaktadır.

 

Araştırma konuları; İletişim stratejilerini değerlendirmek, tüketicilerin motivasyon ve bariyerlerini anlamak, ürün ya da hizmet konseptlerine yönelik iç görüler toplamak, tüketicilerin ürün kullanım alışkanlıklarını gözlemlemek gibi çalışmalardır.

 

PRAGMA Kalitatif çalışmalarında sosyolog, antropolog, akademisyen ve alanında deneyimli moderatörler ile çalışmaktadır.

veri toplama