Odak Grup Toplantısı:

Hedef kitle içerisinden seçilen 6-8 katılımcıyı bir araya getirerek, önceden belirlenmiş bir konu üzerinde doğal bir ortamda tartışmalarının sağlandığı görüşme yöntemidir. PRAGMA, her odak grup çalışmasının konusuna göre uzman bir moderatör ile çalışmayı tercih eder. Böylece görüşmede hiçbir ipucunun gözden kaçmasına izin vermez ve grubun en verimli şekilde tamamlanmasını hedefler.

 

Derinlemesine Görüşme:

Görüşme tekniğinde uzman olan bir kişinin, araştırılan konuda bilgili olan bir kişiyle doğrudan ve yapılandırılmamış bir yöntemle veri ve bilgi toplama tekniğidir. Özellikle kişisel ve hassas konularda tercih edilen bu yöntem ile derinde gizli olan duygu, düşünce, tutumun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, derinlemesine görüşme, odak grubuna katılacak zamanı olmayan uzman kişilerin görüş ve değerlendirmelerini almak amacıyla da kullanılan bir kalitatif yöntemdir.

 

Etnografik Gözlem:

Tüketici ihtiyaç, tutum ve davranış araştırmalarında hem psikolojik (duygular, değerler), hem davranışsal hem de bunları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve tüm bu faktörlerin etkisine beraber bakılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir. PRAGMA, araştırmanın amacına göre tüketicilerin evlerinde, iş yerlerinde, restoran, kafe, AVM, satış noktalarında ve benzeri farklı mekanlarda antropolog, psikolog ve deneyimli araştırmacılarla etnografik gözlemleri gerçekleştirir.

 

Çalıştay:

Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir. Çalıştaylar etkili analiz ve sentezler yapma imkanı sağlamaktadır. Özellikle durum tespitinde, proje yönetiminde, süreç iyileştirme, müşteri odaklılık, strateji geliştirme, amaç belirleme, kişisel gelişim ve benzer alanlarda PRAGMA çalıştaylar düzenlemeyi tercih eder.

 

İkincil Veri Kaynağı:

Literatür taraması, çeşitli kurum ve kuruluşların yayınları (TÜİK, KOSGEB, GYODER v.b.), pazar verileri gibi içsel ve dışsal kaynakların incelenmesi yoluyla yapılan detaylı araştırma türüdür. PRAGMA, ikincil veri kaynakları çalışmasını deneyimli proje yöneticileri ile gerçekleştirmektedir. Özellikle Pazar Araştırmalarının ayrılmaz bir parçası olarak proje kapsamının ilk aşamasını oluşturmaktadır.

kalitatif