PRAGMA, kişisel ve profesyonel gelişim alanında uzman çözüm ortaklarının ve sizlerin kurum olarak çalışanlarınıza uyguladığınız eğitim ve gelişim programlarının amaca hizmet edip etmediğini öğrenmek ve performans, liderlik, iletişim gibi pozitif örgütsel çıktılara ne derece etki ettiğini anlamanızda yardımcı olur. Programların başında ve sonunda yapılacak ölçümlerle kuruma sunulacak söz konusu uygulamanın ne gibi fark yarattığı ve bu farkın kurum içinde etkinliği anlaşılır. Bunun yanı sıra uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının içeriğini belirlemek planlamasını yapmak üzere ihtiyaç analizleri gerçekleştirir.