Kurumlar paydaşlarının gözünden kendileri hakkında fikirlerini almak üzere kurumsal itibar çalışmalarına ihtiyaç duyar.  Kurum; sektördeki konumunu, rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönleri güçlü yönlerini görmek ister. Paydaşlardan edinilen bilgiyi yönetim değerlendirerek itibar değerini yükseltmeye çalışır. Bu tarz araştırmalarla PRAGMA paydaşlar ile kurum arasında etkin iletişimi sağlamaya yönelik stratejiler üretir.