Sosyal sorumluluk bilinci kurumların imajını etkileyen faaliyetlerdir. KSS projeleriyle markalar müşteriler başta olmak üzere medya, iş dünyası, kamu gibi diğer paydaşların gözünde algısını biçimlendirmektedir. Bu noktada PRAGMA bu tip projelerin markalar üzerindeki etkisini çok paydaşlı çalışmalarla ölçer ve bütünsel stratejik çıkarımlarda bulunur.