PRAGMA, geniş saha çalışması kapasitesiyle toplum dinamiklerini anlamaya ve eğilimlerini tespit etmeye yönelik kamuoyu araştırmalarını sosyolojik temellere dayandırarak tarafsız ve profesyonel şekilde ölçümler. Bu tip tanımlayıcı araştırmalarla belli konular çerçevesine toplumsal durumun resmi çekilir ve analiz edilmeye hazır hale getirilir.