Çalışan Memnuniyeti Araştırması

İşletmelerin müşterileri kadar çalışanların memnuniyeti de önemlidir. Zira çalışanlar, müşterilere hizmet verir. Memnuniyet seviyeleri ne kadar yüksekse müşteri memnuniyetine de o kadar önem vereceklerdir. Çalışan memnuniyeti araştırması, bir takım metriklerle çalışanların iş ile ilgili motivasyonunu öğrenmeye, performanslarını değerlendirmeye yardımcı olur. Çalışan memnuniyeti araştırması nedir? Çalışan memnuniyeti anketi nedir? İşte cevapları…

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Nedir?

Çalışan memnuniyeti araştırması, “çalışan memnuniyet anketi” olarak da adlandırılır. “İşyeri memnuniyet anketi” olarak da tanımlanabilir. Adından da anlaşılacağı üzere bu araştırma, çalışanların memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan anket türüdür. Çalışan memnuniyeti araştırmalarında çalışanların kişisel beklentileri, iş ile ilgili ihtiyaçları, tecrübeleri ve deneyimleri gibi metrikler ele alınır. Ayrıca, çalışan motivasyonunu geliştirmeye yönelik bir takım metrikler temelinde anlamlı veriler sağlar.

Çalışanların bireysel ve toplumsal değerleri, işe bağlılığı, iş yapma isteği gibi bir takım tutumlara karşı da çeşitli bilgiler elde edilir. Çalışan memnuniyeti; çeşitli kurumlarda ya da kurumsal işletmelerde çalışanların, kurum ya da kuruluş yönetiminin farklı uygulamalarından çalışanların memnuniyet oranını ölçen önemli bir göstergedir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Avantajları Nelerdir?

Çalışan memnuniyeti, her birey için farklı olabilir. Çalışanın görev yaptığı departman, iş yükü, ücret tatmini ve personel ilişkileri gibi bir takım başlıklar, çalışan memnuniyetini etkiler. Çalışan memnuniyeti araştırmaları, tüm bu metrikler için etkili veriler üretir. Çalışan memnuniyeti araştırması, temel olarak işletmede çalışanların, mevcut imkanlar, ücretler ve hizmetlerden memnuniyetini belirlemeye yarar. İş verimini artırmayı destekleyen çalışanların memnuniyeti araştırmaları, işletmelere bir takım avantajlar sağlar.

Çalışan memnuniyeti araştırmaları avantajları şunlardır;

  • Çalışan memnuniyeti araştırmaları, çalışanların iş ile ilgili memnuniyet düzeylerini ölçerek, işe bağlılığa katkı sağlar.
  • Kuruma, yöneticilere ve iş arkadaşlarına bağlılıklarını ölçmeye yarar.
  • Elde edilen veriler ve ölçümler sonrası çalışan memnuniyetini ve kuruma bağlılıklarını artırmak üzere çeşitli aksiyonlar planlamayı hedefler.
  • Kurum içinde verimliliği destekler, çalışanların iş performansını artırmaları için motivasyon sağlar.
  • Kurumun genel performansını etkileyen veriler elde edilmesine olanak tanır.
  • Çalışanlara yönelik uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlar.

Çalışan memnuniyeti araştırması, ayrıca, işletmede çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmanın bir yoludur. Bu doğrultuda,  ideal eylem planları oluşturmak için yön gösterir. Çalışanlar, araştırma ile kendilerine önem verildiğini düşünerek, daha verimli bir çalışma motivasyonu elde eder.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Nasıl Yapılır?

Çalışan memnuniyeti araştırması, genel olarak iki farklı teknik ile yapılır. Bu teknikler “birebir görüşme tekniği” ve “anket tekniği” olarak sıralanabilir.

Birebir görüşme tekniği: Bu teknikte çalışan memnuniyetini ölçmek amacıyla çalışan ile birebir görüşme yapılır. Bu görüşmede çalışana belirli sorular yöneltilir. Ardından, çalışan personelin sorulan sorulara verdiği cevaplar, tutumu, ifadeleri ve mimikleri gibi faktörlerden yola çıkılarak, kurum, kuruluş ya da yönetimden memnuniyeti hakkında fikir elde edilmeye çalışılır. Çalışan memnuniyeti anketinde birebir görüşme tekniği, her ölçekteki işletmeler ya da kamu kurumları için uygulanabilir. Görüşme süresi, soru adedi ve çalışanın cevaplarına göre değişebilir. Birebir görüşmelerde, örneklem olarak seçilen sınırlı sayıda çalışan grubu ele alınır.

Çalışan memnuniyet anketi: Bu teknikte, çalışanlara yönelik bir anket uygulanır. Bu teknik, daha geniş çalışan kitlesinin memnuniyetini anlamak için kullanılır. Çalışan memnuniyet anketi, sistematik bir şekilde formüle edilmiştir. Bu ankette bilimsel araştırma metotları kullanılır. Bilimsel doğrultuda çalışanlara uygulanan çalışan anketinin sonuçları analiz edilerek, anlamlı ve doğru veriler ortaya çıkar.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Neden Yapılır?

Çalışan memnuniyeti araştırmaları, çalışanların memnuniyetini, kuruma ya da işletmeye bağlılığını ölçmek ve artırmak için yapılır. Ayrıca, farklı birimlerde, departmanlar ya da bölgelerde çalışan personelin memnuniyet derecesini ölçerek kıyaslama yapma amacıyla da çalışan memnuniyeti araştırması yapılabilir. Çalışan memnuniyetini belirleyen ve etkileyen faktörleri tespit etmek, bu faktörlerde zamana ve farklı durumlara göre iyileşme, kötüleşme veya gelişim alanlarının tespit edilmesi için de çalışan memnuniyet araştırmalarının önemli bir etkisi vardır.

Bunlar dışında personelde iş tatmini sağlamak ya da artırmak; çalışanlara değer verildiğini hissettirmek ve çalışanların fikir ve düşüncelerini öğrenmek için amaçlarla da çalışan memnuniyeti anketi uygulanabilir. Çalışan memnuniyet araştırması ya da anketi, çalışanda kuruma karşı güven duygusunu artıran ve geliştiren niteliktedir. Çalışanların seslerini duyurması, isteklerini deklare etmesi, şikayetlerini dile getirmesi, kendilerini ifade etmeleri, sorunlarına çözüm bulunması gibi amaçlar da taşıyan çalışan memnuniyet araştırması, dolaylı olarak iş verimini artırmaya katkı sağlar.