PRAGMA, danışman kimliği ile sizlerin kurumsal gelişiminize destek olmayı amaçlamıştır. Kurumunuza en fazla faydayı sağlayacak şekilde danışmanlık hizmetinin sağlanması için öncelikle kurumun ihtiyaçları belirlenir. Her kurumun ihtiyaçlarının farklı olması, danışmanlık hizmetinin kuruma özel olarak tasarlanmasını gerektirir.

 

İhtiyaç analiziyle birlikte kuruma en fazla fayda sağlayacak danışmanlık uygulamaları bu süreçte gerçekleştirilir. Eğitim, gelişim programı gibi uygulamalarla danışmalık sürecinde ne derece yol katedildiğini, bu yolun nasıl iyileştirilebilirliğini anlamak için ara değerlendirmelerle danışmanlık süreci beslenir. Danışmanlık sürecinin başında, henüz uygulamalar gerçekleştirilmeden mevcut durum tespiti ile süreç sonunda ulaşılan durum arasındaki fark ölçülerek sağlanan hizmetin ne derece etkili olduğu anlaşılır ve bu yolda stratejiler belirlenir. Söz konusu danışmanlık sürecimizin aşamaları özetle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

PRAGMA Danışmanlık Süreci

İhtiyaç Analizi
 

İhtiyaçlarımız bizlere mevcut koşullarımızla beklentilerimizden ne derece uzak olduğumuzu gösterir. İhtiyaçlar ne kadar giderilirse ideale o kadar yaklaşılır.

İhtiyaç analizi kısa veya uzun süreli olarak bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmaktır.

Bu sebeple ihtiyaç analizi bazı süreçleri kapsar. Bu süreçlerde ihtiyaçlar tespit edilerek bu ihtiyaçlar hakkında bilgi toplanır ve bunları karşılayabilecek bir program tasarlanır. Bu program gerekli alanda belirlenen kitleye uygulanır ve sonuçlara göre değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmeyle iyileştirilecek yönler saptanır.

 

İhtiyaç Analizi Adımları

 

İhtiyaç analizini gerçekleştirmek üzere kurumun ihtiyaçlarını en iyi tespit edebilecek çalışanlar belirlenir. Bu çalışanlar yönetim takımından, İK sorumlularından, şirket sahiplerinden oluşabilir. Bu kişilerle derinlemesine görüşmeler planlanır. Bunun yanı sıra gözlem gibi diğer kalitatif yöntemlerle keşifsel çalışma gerçekleştirilerek veriler toplanır ve ihtiyaçlar yönetime raporlanır.

 

Danışmanlık Uygulamaları  

 

İhtiyaç analizi ile birlikte kurumun gelişimi yönünde ne gibi uygulamaların gerçekleştirmek gerektiğine karar verilir. Buna göre kurumun ihtiyacı olan konularda eğitim ve kurumsal/bireysel gelişim programı oluşturulup bu program bir sürece yayılır. Bu uygulamalar dışında kurum için gerekli olabilecek araştırmalar bu süreçte gerçekleştirilebilmektedir. Kurum kültürü ve değerleri, çatışma yönetimi, iletişim gibi konularda uygulanan kurum içi araştırmaların yanı sıra kurumun dış çevredeki durumunun saptanması, konumlandırılması ve iyileşmesi yönünde marka algısı, kurumsal itibar gibi pazarlama araştırmalar da ihtiyaca göre gerçekleştirilir. Böylelikle danışmanlık süreci sonunda doğru stratejilere karar verilmiş olup bu yönde gelişim süreci izlenir.

 

PRAGMA, kurumun dış çevredeki ve kendi içindeki gelişimine yönelik danışmanlık uygulamalarında çeşitli kalitatif ve kantitatif yöntemleri bizzat uygularken; eğitim ve kurumsal gelişim alanlarında değerli çözüm ortaklarıyla size hizmet sunar. Kurumsal gelişim kapsamında koçluk, mentorluk, proje yönetimi, transaksiyonel analiz ( kişinin kendini değerlendirebilmesi) gibi çalışanları istenilen noktaya taşıyacak gelişim programlarımız EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği) üyelerinden oluşan İyi’leşme Platformu (www.iyilesme.net) eğitimcileri, koçları ve mentorleri eşliğinde uygulanmaktadır. Aynı zamanda İyi’leşme Platformu birliğinde yer alan PRAGMA kurumsal gelişim programlarının etkinlik ölçümünü gerçekleştirir.

 

Etkinlik Ölçümü ve Ara Değerlendirmeler

 

Uygulanan eğitim ve gelişim programının amaca hizmet edip etmediğini öğrenmek ve performans, liderlik, iletişim gibi pozitif örgütsel çıktılara ne derece etki ettiğini ölçmek gerekmektedir. Programın başında ve sonunda yapılacak ölçümlerle kuruma sunulacak söz konusu uygulamanın ne gibi fark yarattığı ve bu farkın kurum içinde etkinliği anlaşılacaktır.

 

Uygulanan eğitim ve gelişim programından sorumlu kurum çalışanları ve belirlenen yöneticilerle danışmanlık süreci boyunca yapılacak görüşmeler ve kurum içi gözlemlerle ilerlenen süreçte doğru adımlar atılıp atılmadığı, alınan danışmanlık hizmetinden bekletenlerin ne derece karşılandığı değerlendirilir ve iyileştirilecek alanlar revize edilir.

 

Bu süreçte gerek yöneticilerin gerekse çalışanların aldığı hizmetten memnuniyetinin ölçümlenmesi, planlama ilgili bizlere ihtiyacımız olan geri bildirimi verecektir. Sağlanan hizmetin etkinlik derecesi dışında bu hizmetten yararlanan kişilerin memnuniyet düzeyini öğrenmek de gelişim sürecinin bir parçasıdır.

Danışmanlık