Kurumlar kültürleriyle birlikte doğarlar. Kurum kurucusunun sonraki çalışan nesillere kültürel değerlerini aktarması için bir takım ritüeller sürdürülür; ancak kuruma yeni kuşaklar katıldıkça kuşakların taşıdığı farklı değerlerle kurum kültürü etkilenebilir ve bu durum kurum içinde çatışmalara neden olabilir. PRAGMA kurum kültürü ve değerler araştırmalarıyla sizin için kurum kültürünüzü sağlamlaştırmak üzere orta yolu bulmanıza yardımcı olur. Özellikle kalitatif araştırma yöntemleriyle çatışmalara çözümler bulunur.