Markanın hakkında ne düşünüldüğünü, markanın hedef kitlece nasıl algılandığını bilmek; marka yönetimi için ihtiyaç olan geribildirimleri edinmek demektir. Bu çalışma sonucunda marka yönetimine kullanılacak algı haritası çizilir. Böylece markanın hedef kitle ile iletişimde kullanacağı araçlar, kanallar ve etki unsurları için karar verilebilir.