Markanın pazardaki mevcut konumu ile olmak istediği konum arasında fark söz konusu ise PRAGMA size bu açıklığı kapatmak üzere gerçekleştirmeniz gereken uygulamaları işaret eder. Bu uygulamalar; markanın hangi özellikleri ile ön plana çıkması gerektiği, hangi markalara rakip konumda olduğu ve markanın gösterdiği imajın tespit edilmesiyle planlanabilir. Markanın pazarda doğru konumlanmasıyla markanı kimliği de netleşmiş olur.