PRAGMA, markaların gelişim süreçlerinde kullandıkları pazarlama faaliyetlerinin uygunluğunu ve doğru işleyişini tespit etmek üzere ölçümlemeler gerçekleştirir. Reklam ve tanıtım etkinliklerinin kitle üzerindeki etkisini ölçmek üzere başta ve sonra uygulanan pre-post testler ile birlikte bu faaliyetlerin etki düzeyi, yönü ve kitlesi incelenir. Dijital iletişimin şüphesiz en güçlü aracı olan viral reklamların etki ölçümlemeleri de PRAGMA’nın gerçekleştirdiği pazarlama araştırmalarındandır.