Araştırma Şirketleri

Araştırma şirketleri, farklı konularda araştırmalar yaparak, mevcut sorunların çözümü, muhtemel sorunların önlenmesi, pazarların incelenmesi, kamuoyunun tepkilerinin saptanması gibi konularda hizmet verir. Pazar araştırmaları ve kamuoyu araştırmaları, araştırma şirketlerinin temel hizmet alanıdır. Çağın gerekliliklerine ve yeniliklere uygun çözümler sunan profesyonel araştırma şirketleri, farklı kurum ve kuruluşların hizmet alanlarına katkı sağlar. Peki, araştırma şirketi nedir, ne iş yapar?

Araştırma Şirketleri Ne İş Yapar?

Araştırma şirketleri, firmaların bazı konulardaki tüketici görüşlerini anlamalarına yardımcı olur. Örneğin; müşteri memnuniyeti, ürün fiyatlandırması, paketleme, satış sonrası destek ve çalışan memnuniyeti gibi farklı konularda geri bildirimler toplar. Araştırmalar sadece müşterilerin ve çalışanların mevcut durumu hakkında bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını tahmin etmek için de kullanılabilir. Böylece işletmeler, müşteri ve çalışan geri bildirimlerine göre çıktı seviyelerinde ya da hizmetlerinde güncellemeler yapma fırsatı bulur.

Bunlarla birlikte araştırma şirketleri;

 • Müşterileri tanımayı ve müşteri profillerini ortaya koymayı sağlar.
 • Farklı konularda araştırma yaparak, anlamlı veriler elde eder.
 • Farklı değişkenlere göre müşteri ilişkilerini ortaya çıkarır.
 • Bir soruna yol açan etmenlerle ilgili sorulara cevap arar.
 • Bilimsel bilgi üreterek, farklı sorunlar için çözüm önerileri sunar.
 • İşletmelerin farklı konulardaki karar verme süreçlerini destekler.

Profesyonel araştırma firmaları, ayrıca, müşterilerin önceliklerine odaklanır. Araştırmaların aşamaları hakkında güncel, anlaşılabilir ve farklı zamanlarda kullanılabilir sonuçlar ortaya koyar.

Araştırma Şirketlerinin Avantajları

Araştırma şirketleri; ekonomik ve sosyal alanlara odaklanan, sorunların belirlenmesi ve çözüm yolları bulunmasını sağlayan şirketlerdir. Araştırma uygulamalarının sonuçlandırılmasının ardından elde edilen bulgulara göre pazar ve kamuoyu araştırmaları yapan araştırma şirketlerinin birçok yönden avantajı vardır. Temel olarak araştırma şirketleri avantajları şunlardır;

 • Bir toplumu ya da ekonomiyi tanımaya yardımcı olur.
 • Araştırma konusunun profilini çıkararak, değişkenlere göre bağlantılı ilişkileri ortaya çıkarmayı sağlar.
 • Herhangi bir sorunun ortaya çıkmasına neden olan etmenlere odaklanır; neden, niçin, nasıl, ne zaman, nerede gibi sorulara cevap arar.
 • Bilimsel bilgi üreterek, kişilerin, şirketlerin ya da devletlerin farklı konulardaki sorunlara çözüm üretmelerini ve doğru karar almalarını destekler.
 • Ülke ya da toplumlar için genelleştirilebilir çözümler ve sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.
 • Araştırma konusuna ve hedef kitleye göre farklı gruplar arasında karşılaştırma imkanı verir.
 • Araştırma sonucu elde edilen kuramların ya da verilerin doğruluk derecesi test edilebilir.
 • Belirli bir yapı, belli bir toplum ya da belli bir grup içinde ortaya çıkan ilişkilerin değerlendirilmesi, incelenmesi ve bunlara göre bir sonuca varılması için gerekli bilimsel verileri sağlar.

Araştırma Türleri Nelerdir?

Araştırma; herhangi bir konuda sorunların saptanmasına yönelik çalışmalardır. Elde edilen sonuçlara göre çözüm yolları bulunmasını sağlayan araştırma; farklı uygulamaların hayata geçirilmesi, belli süreçlerin sonuçlandırılması ve elde edilen verilerin ya da sonuçların tartışılması gibi çalışmaları içerir. Araştırmalar, belli konulara, kitlelere, gruplar ya da spesifik durumlara odaklanabilir. Bu çerçevede genel araştırma türleri şunlardır;

 • Sosyal araştırmalar: Toplumda gündem olan farklı ya da spesifik konular ile ilgili toplumu oluşturan insanların düşüncelerini ölçmek ve fikirlerini almak için yapılan araştırmalardır.
 • Kamuoyu araştırmaları: Bu araştırma türünde kamuoyunu temsil eden bir örneklem seçilir. Herhangi bir konu ile ilgili örneklemdeki bireylerle tek tek görüşülür. Bu çerçevede insanların belli bir konuda görüşleri ve eğilimleri saptanabilir. Yaygın olarak kullanılan ve son yıllarda önemi artan bir araştırma türüdür.
 • Çalışan memnuniyeti araştırmaları: Çalışan memnuniyeti araştırması, bir takım metriklerle çalışanların iş ile ilgili motivasyonunu öğrenmeye, performanslarını değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Müşteri memnuniyeti araştırmaları: Müşteri memnuniyeti araştırması, bir işletmenin, kurumun ya da kuruluşun herhangi bir ürünü, hizmeti veya servisi hakkında müşterilerin memnuniyet seviyelerini ölçmeye yarayan araştırma türüdür.
 • Pazar araştırmaları: Herhangi bir ticari işletmenin, kurumun ya da kuruluşun hedef kitleye ulaşması için yapılan ölçüm ve analizleri ifade eder. Pazarlama araştırmaları, özellikler orta ve büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaç duyduğu araştırma türüdür. Bu aşamada en doğru araştırma şirketini seçmek önemli bir faktördür.
 • Seçmen araştırmaları: Yerel ya da genel seçimler öncesi özellikle siyasi partilerin, belediyelerin ya da hükümetlerin ihtiyaç duyduğu araştırma türüdür. Toplumun ya da seçmenin nabzını tutarak, ilgili kurum ya da kuruluşun hizmet kalitesini artırmayı ve seçmenlere daha iyi bir hizmet vermeyi amaçlayan araştırma türüdür. Seçmen araştırmaları; seçmen memnuniyetini ölçmek, yükseltmek ve yönetmek için son derece etkili veriler ve çözümler sunabilir.

Bunlar dışında diğer bazı araştırma türleri de şunlardır;

 • Marka araştırmaları
 • Reklam araştırmaları
 • Bayi araştırmaları
 • Sağlık araştırmaları
 • Medya araştırmaları
 • Müşteri araştırmaları
 • Ürün araştırmaları

Öte yandan, araştırma şirketleri, çeşitli kurum ve kuruluşların, kişilerin ya da şirketlerin talebine göre özel araştırmalar da yapabilmektedir.