PRAGMA, araştırma kapsamında elde edilen verileri analiz etmeden önce verilen cevapların doğru ve anlamlı bir şekilde kodlanarak, analiz öncesi kontrolleri gerçekleştirir. Bu kontroller, cevap şıklarının bağımsızlık kontrolü, cevapların normal ve rassal dağılım gösterip göstermediği, datanın güvenilirlik ve geçerlilik testini yapılarak analiz aşamasına KALİTELİ data ile devam etmeyi sağlar.

Analiz
PRAGMA araştırma kapsamında elde edilen verilerin;
  • Genel profilini çıkartmak ve farklı değerlerin tekrarlanma yüzdesini göstermek için Frekans Dağılımına Dayalı Analizler gerçekleştirir.
  • Cinsiyet, yaş, il, SES gibi demografik ve araştırma kapsamındaki parametrelerde Farklılık Testleri uygulayarak anlamlı sonuçları değerlendirir.
  • Arasındaki bağlantıyı gözlemlemek için İlişki Testleri uygulanır (Örneğin, ürünün pazar payındaki artış, tüketicinin ürüne yönelik olumlu tutumuyla açıklanabilir).
  • Birbiriyle olan ilişki düzeyini belirlemek için PRAGMA Korelasyon Analizi gerçekleştirir.
  • Birbirine olan etkisini ölçümlemek için Regresyon Analizi uygulamaktadır.

 

PRAGMA, bu temel örnekler dışında tecrübeli personeli ile her türlü ileri istatistiksel analizleri de gerçekleştirmektedir.

 

PRAGMA, bütün analizlerini bütünsel ve bilimsel yaklaşımla uygulayarak; DOĞRU, GÜVENİLİR, FAYDALI ve UYGULANABİLİR sonuçlar elde etmektedir.