Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından veri sorumlularına getirilmiş bir diğer yükümlülük, uygun veri güvenliği düzeyini temin etmek için teknik ve idari tedbirlerin alınmasıdır. Veri sorumluları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesi ve muhafaza edilmesi için veri güvenliğini temin etmeli ve bu kapsamda her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. PRAGMA olarak iş ortaklarımızla birlikte şirketin yapısı detaylı bir şekilde incelenecek, şirket faaliyetlerinizi minimum düzeyde yavaşlatacak teknik tedbirler tavsiye edilecek, IT yatırımlarınızı kurumuzun risk ve mali durumuna göre yaptıracak akılcı yöntemlerle yürütülecektir.

 

Teknik uyumluluk kapsamında alanında iş ortaklarımızla birlikte sunduğumuz başlıca hizmetler şöyledir;

 

  • Risk analizi,
  • Kişisel verilerin nerede tutulduğunu tespit eden ve envanter çalışmalarını hızlandıran veri keşfi,
  • Veri sınıflandırılması,
  • Veri sızıntısı önleme,
  • Veri silme ve imha etme yöntemlerinin belirlenmesi,
  • Ağ güvenliği testleri,
  • Tercihe bağlı olarak sızma testi,
  • Saldırı tespit ve önleme için gerekli yazılımların tespit edilmesi,
  • Yetki matrisi oluşturulması.