Neuroscience İş Birliği ile Kullanılan Cihazlar

EEG Cihazı

Bilişsel süreçleri beynin elektriksel aktivitesini 400 milisaniye periyodunda ölçerek grafiksel olarak raporlar.

Göz İzleme Cihazı

Göz hareketlerin takip ederek, ilk bakıldığı andan başlayarak gözün odakladığı tüm noktaları haritalar. Bilgisayar üzeri kullanım ve mobil kullanım olarak 2 tipte bulunur.

Kalp Atım Hızı

Kalp atım hızında meydana gelen anlık değişimleri ölçerek, süreçte heyecan, stres, korku vb. duygu durumlarını raporlar.

Galvanic Deri Tepkimesi

Elektrodermal aktiviteyi ölçer ve grafiksel olarak raporlar.

Yüz-Mimik Okuma

Yüzde bulunan kasların hareketlerini saliseler düzeyinde inceleyerek gerçek duygu durumunu raporlar.