CAPI – PAPI (Yüz yüze Görüşmeler):

Önceden hazırlanmış görüşme formlarının kağıt & kalem, bilgisayar ya da yeterli teknik donanıma sahip başka bir ekipman desteği ile araştırma kapsamına uygun katılımcılar ile yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmeler ev, büro, sokak, satın alma noktası gibi araştırma verimini arttıracak farklı lokasyonlarda yapılabilir.

Kantitatif
 • PRAGMA’nın tecrübeli görüşme uzmanlarına, her araştırma projesi özelinde eğitimler verilir
 • Saha çalışması öncesi hazırlanmış görüşme formu üzerinden pilot çalışma gerçekleştirilerek görüşme formu çalışmaya en uygun hale getirilir
 • Araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere %30 oranında telefon kontrolü yapılarak verilerin sağlamlığı test edilir
 • PRAGMA sahip olduğu geniş çalışma ortaklığı ağı ile yurt içi ve yurt dışı her noktada yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmektedir.

 

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)
Hazırlanmış görüşme formunun bilgisayar destekli telefon yoluyla cevaplanmasıdır.

 

 • PRAGMA’nın tecrübeli görüşme uzmanlarına, her araştırma projesi özelinde eğitimler verilir
 • Saha çalışması öncesi hazırlanmış görüşme formu üzerinden pilot çalışma gerçekleştirilerek görüşme formu çalışmaya en uygun hale getirilir
 • Görüşmeler otomatik olarak kaydedilerek istenilen zamanda tekrar dinlenebilir
 • Çalışmanın her aşaması anlık olarak online izlenebilir ve kota takibi yapılabilir

 

CAWI (Online Görüşme):

Son yıllarda teknolojinin etkin ve yaygın kullanımıyla birlikte online ortamda anket uygulama yöntemlerinin de kullanımı artmıştır. Belirlenen hedef kitleye e-posta ya da link gönderimiyle görüşmelerin gerçekleştirilmesidir. PRAGMA online araştırma kapsamında gerekse sahip olduğu gerekse de üyesi olduğu uluslararası tüketici platformlarından faydalanmaktadır.

 

 • Saha çalışması öncesi hazırlanmış görüşme formu üzerinden pilot çalışma gerçekleştirilerek görüşme formu çalışmaya en uygun hale getirilir
 • Araştırmanın her aşaması online olarak takip edilebilir
 • Zamanlama ve maliyet avantajı sağlanır

 

Gizli Müşteri:

Müşteri hizmet sisteminin etkinliğini belirlemek amacıyla satış noktası, bayi ve şube personelinin hizmet performansının ölçülmesi için eğitim verilen gerçek ya da profesyonel müşteriler tarafından yapılan gözlemlere dayalı bir araştırma türüdür.

 

 • Hizmet kalitesinin, kurumun standartlarına göre hangi noktada olduğu belirlenir
 • Çalışanların ve verilen hizmetin kurum kültürüne uygunluk derecesi belirlenir
 • Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik geliştirilmesi gereken alanlar belirlenir
 • Alınan aksiyonların geri dönüşü sonraki dönemlerde takip edilebilir
 • Müşteri kaybı azaltılarak, müşteri sadakati yükseltilir