PRAGMA, analiz süreçlerinin tamamlanmasın ardından araştırma verilerini

 

  • Tablo ve grafiklerle görselleştirerek
  • Sade, yalın ve anlaşılır şekilde tasarlayarak
  • Araştırma kapsamında belirtilen konu başlıkları altında ayrı ayrı hazırlayarak
  • Verilere dayalı önerileri ve iç görüleri ekleyerek teslim eder.
veri teslimi data