Pazar araştırmaları mevcut durumu tanımlamak ve sizler için faydalı ipuçlarını bu tanımlamadan çıkarmak için uygulanan araştırmalardır. İkinci el verilerin incelenmesiyle başlayan bu araştırmalarda PRAGMA’nın yararlandığı sektörel kaynaklar ve ticari çıktılar geniştir. İhtiyacınıza göre pazara yeni giriş yapmak isteyen, pazarla ilgili genel bilgiler edinmek isteyen veya pazar payını büyütmenin yollarını arayan sizler için PRAGMA farklı yöntemleri kullanarak kilit paydaşlar üzerinden araştırmasını yapar. Bunun sonucunda detaylı SWOT, fizibilite ve rekabet analizleriyle hedef müşteri kitlesi ve tedarikçileri anlayarak sizler için stratejik karar vermenize yardımcı olmaktadır.