Bu araştırmalara tüketiciler demografik özelliklere ve tüketim tutum ve davranışlarına göre segmente edilir. Segmentasyonun önemi, tüketicilerin hangi segmente dahil olduğunu öğrenip bu segmentin tüketim tercihlerine göre aksiyonlar almayı ve onlarla gerekli mecralardan iletişim kurmayı sağlamasıdır.